Hatha yoga

Hathayoga är en fysisk yoga som består av yogapositioner (asanas) för kroppslig kontroll, andningstekniker (pranayama) för att skapa livsenergi, meditation för lära känna sinnet och reningsövningar (shat karma) för att rensa kroppen. Ordet hatha är sanskrit och kommer från två ord, ha=sol och tha=måne. Solen står för det maskulina, varma, extroverta och vänster hjärnhalva och månen för det feminina, kalla, introverta och höger hjärnhalva. Tanken är att vi genom fysisk och mental rening/kontroll balanserar de båda energierna för att finna välmående och inre balans.
På den här kurser praktiserar vi solhälsningar, dynamiska flöden och yogapositioner för att träna upp styrka, smidighet och att hitta uppmärksamhet och närvaro i kroppen, både i stillhet och rörelse. Lyssna på din kropp och utgå från dina egna förutsättningar.
Som inledning på klassen gör vi andningstekniker. och varje klass avslutas med antingen djupavslappningen yoga nidra eller meditation. Jag brukar också prata lite om någon aspekt av yogans filosofi och historia.
Kursen passar för alla, såväl nybörjare som erfarna utövare.
Liv Stavås
tel: 070 632 60 62